Kvalitet

Vi håller vår yrkesstolthet högt och sätter hög kvalitet på våra jobb i främsta rummet. Vi vet att det inte finns några genvägar om man vill ha ett riktigt bra resultat. Liksom mycket annat så är en bra grund en förutsättning för att slutresultatet av din renovering skall bli bra.
Våra kunder skall tryggt kunna lämna sina ögonstenar till oss och därför har vi försäkringar på inlämnade projekt samt flytande helförsäkring på fordon inlämnade på reparation.
Vi importerar delar från USA både med flyg och båt.